» Главная  » История государства и права зарубежных стран  » 8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України (Украина)

Вступ

1. Заснування Фонду президентів України

2. Характерні риси Фонду президентів України

3. Основні завдання Фонду президентів України

4. Функції Фонду президентів України

5. Основні принципи Фонду президентів України

6. Формування Фонду президентів України

7. Документ ний Фонду президентів України, як система архівно-бібліотечного та музейного Фондів

8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України

Висновок

Список використаної літератури

Фонд президентів України (далі - ФПУ) було утворено відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 р. "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної" [16]. 11 жовтня 1996 р. Президентом України було затверджено Положення про Фонд президентів України [19], яке визначало основні засади формування документного фонду та функціонування ФПУ як структурного підрозділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Цей документ став основним при визначенні завдань і функцій ФПУ, політики комплектування документного фонду, видового склад документів, організації зберігання та використання документного фонду бібліотечно-архівної колекції.

1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. C. Шемшученка. - K. : IH-T держави і права ім. В. M. Корецького, 2001. - C. 113.

2. Довбня А. Законодавче утвердження інституту президентства в Україні // Президент в Україні: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1999. - № 8. - C. 25-32.

3. Дубровіна Л. А., Онищенко O C. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вєрнадського. 1918-1941 / HAH України; Національна б-ка України ім. В. 1. Вєрнадського. - K. : НБУВ, 1998.-337с.

4. Кіс T. Інститут президентства в Україні // Нова політика, - :2000. -№ 1.-C. 23-31.

5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - K. : Прес. І України, 1997. -80с,.

6. Конституція незалежної України. - K., 1995. - C. 121, 195,265.

7. Кудряченко А. И. Институт президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и право. - 1998. -№3. -С. 99-106.

8. Муха Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / HAH України. Національна б-ка України ім. В. І. Вєрнадського; За ред. О. С. Онищенка. -K., 1997.-52с.

9. Президент України // Конституційне право України. -K. : Наук, думка. 1999. - C. 482-503.

10. Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1293-ХИ // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1991. - № 33. -CT. 445.

11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - CT. 64.

12. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 7. - CT. 45 .

13. Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні : Указ Президента України від 20 жовтня 1998 р. № 1152/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 42. - C. 14.

14. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№ 16.-Ст. 94.

15. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995.-№25.-Ст. 191.

16. Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вєрнадського статусу національної : Указ Президента України від 5 квітня 1996 р. № 244/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація Президента України. - Вип. 2 (квітень-червень 1996 p.). - K., 1996. - C. 19.

17. Про Національний архівний фонд і архівні установи Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - CT. 86.

18. Про Президента Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1295 // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1991.-№ 33. - CT. 446.

19. Про Положення про Фонд президентів України : Указ Президента України від 11 жовтня 1996 р. № 936/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація України. - Вип. 4. Ч. 1 (жовтень-листопад 1996 p.). - C. 41-47.

20. Про Положення про книжкову серію "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України" : Указ Президента України від 25 травня 1999 р. № 567/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - CT. 948.

21. Про подарункове видання "Книга від Президента України" : Розпорядження Президента України від 13 липня 2001 р. № 188/20-рп // Офіційний вісник України. - 2001. -№29.-Q. 121.

22. Сахаров H. А. Институт президентства в современном мире. - M., 1991.- 176с.

Примечаний нет.

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (1933-1939 гг.). ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Афинское государство в 8-4 вв. до н.э. " ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Декларации прав человека и гражданина" 1789 - 1793 годов". Антикоммунистическое законодательство ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Завещание" Жана Мелье79 ( Реферат, 21 стр. )
"Завещание" Жана Мелье79 2009-21 ( Реферат, 21 стр. )
"Каролина" - Уголовно-судебное Уложение Германии ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Надгробная речь Перикла (Фукидид. История, II, 34-46) и самооценка афинской демократии" ( Реферат, 11 стр. )
"Особенности развития феодального государства и права в странах Востока" ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Право Германии в XIX в.: Прусское земельное уложение и Германское гражданское уложение" ( Реферат, 22 стр. )
"Салическая правда" как источник раннефеодального права ( Реферат, 17 стр. )
. Сословно-представительские учреждения в Западной Европе в средние века. ( Контрольная работа, 11 стр. )
1. Гражданство: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения 3 ( Реферат, 16 стр. )
1. Модернизация государственного строя и последующее развитие государственного Древнего Рима в период республики……………………….3 ( Реферат, 18 стр. )
1. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча напярэдадні ўтварэння Рэчы Паспалітай…………………………………………………….3 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 13 стр. )
1. Политическая мысль древнего Египта ( Контрольная работа, 17 стр. )
1. Характеристика Уголовного кодекса Франции 1810 года, и Французского Уголовно-процессуального кодекса 1958 года. ( Контрольная работа, 48 стр. )
1.Обычаи как источник римского права ( Контрольная работа, 22 стр. )
3. Российские реформы 60-70-х. годов (военная, судебная, городская, школьная, цензуры и др.) и их значение для социально-экономического развития белорусских земель. 8 ( Реферат, 16 стр. )
3. Судзебнiк Казiмiра 1468 г. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гадоў як зборнiкi законаў феадальнага права 8 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 14 стр. )
8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )
Абсолютная монархия во Франции.Законы МануРимское договорное право ( Контрольная работа, 31 стр. )
Абсолютная монархия во Франции ( Реферат, 16 стр. )
Абсолютная монархия в Германии. Вар. 3 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Абсолютная монархия в Западной Европе ( Реферат, 11 стр. )
АГНАТИЧЕСКОЕ И КОГНАТИЧЕСКОЕ РОДСТВО. ИСКОВОЕ ПРАВО ( Контрольная работа, 14 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤