» Главная  » Химия  » виробництво етилформіату

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………..…3

1. Хімізм процесу і коефіцієнти виходу по стадіях……….…...…4

2. Характеристика вихідної сировини,

допоміжних матеріалів та основного продукту………….…....5

3. Матеріальні розрахунки……………………………………....…8

4. Норми технологічного режиму……………………….....…..…27

5. Технологічні розрахунки ………………………………..…..…29

5.1 Специфікація обладнання………………………..…….…..35

6. Теплові розрахунки ………………………………………….…36

7. Опис технологічної схеми ………………………….……….…49

8. Будівельна частина ……………………………………………..51

Список використаної літератури………………………………56

ВСТУП

В кінці XX ст. виробництво харчових добавок стало потужною, постійно зростаючою галуззю багатотоннажного виробництва. Щорічно виробництво харчових добавок збільшується в країнах Європи — на 2%, в США — на 4,4%, в Азії — на 10—15%.

Кількість харчових добавок, які використовують у харчовому виробництві більшості країн світу, досягає 500 найменувань, в США перевищує 1500, в країнах ЄС досягає 1200, в Росії — 415, в ФРН — 350, в Україні — 221. Крім того, в країнах ЄС дозволено використовувати в харчовому виробництві більш як 400 ароматизаторів та смакових речовин .

До початку 90-х років XX ст. вживання харчових добавок в Україні було обмеженим порівняно із зарубіжними країнами Європи та США . Протягом останніх років використання харчових добавок в країні значно збільшилось. В 1994 році, згідно з Постановою Кабінету Міністрів, було дозволено використання 194, в 2000 році — вже 221 добавок.

Етилформіат є основним продуктом виробництва, спроектованого у даній курсовій роботі. Застосовується як розчинник нітрату і ацетату целюлози, фумігант, ларвіцид; у виробництві вітамінів А,Е, В1; як віддушка для мила, компонент харчових есенцій.

Етилформіат має запах рому. Завдяки цій властивості він використовується як ароматизатор у кондитерсьхих чи хлібопекарських виробах. Також його додають у косметичні засоби або в побутову хімію для того, щоб заглушити специфічний запах основи.

1. ХІМІЗМ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛФОРМІАТУ І КОЕФІЦІЄНТИ ВИХОДУ ПО СТАДІЯХ

1.1. Естерифікація..................................................................................?1=0,8554

Основна реакція:

(1)

Побічні реакції:

(2)

(3)

1.2. Відділення домішок..................................................................... ? 2=1,0000

(4)

(5)

(6)

1.3. Фільтрування................................................................................ ? 3=0,9900

1.4. Перегонка етилформіату................................................................?4=0,9600

?заг=0,8130

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОЇ СИРОВИНИ, ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОСНОВНОГО ПРОДУКТУ

Вихідна сировина

• Мурашина (метанова) кислота НСООН, tпл=8,3 °С, tкип=100,8 °С, d420=1,2201, nD20=1,3719. Температура спалаху 60°С, температура самоспалахування 504 °С, КПВ 14,3 – 33,3 %. Розчинна у воді, спирті, ефірі. Найсильніша з усіх карбонових кислот, виявляє відновні властивості, характерні для альдегідів, володіє бактерицидними властивостями. Одержують розкладом форміатів дією сірча

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 1706-78 «Мурашина кислота технічна»

2. ГОСТ 18300-87 «Спирт етиловий ректифікований технічний»

3. ГОСТ 2184-77 «Кислота сульфатна технічна»

4. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. Ю.І. Сидоров, Р.Й. Влязло. Львів, « Інтелект-Захід» 2008.-734с.

5. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». – Ленинград: Химия, 1987. – 576 с.

6. Термодинамічні властивості речовин: Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Фізична хімія” для студентів ІІ і ІІІ курсів хіміко-технологічних спеціальностей. Укл.: Ю.Я. Ван-Чин-Сян, Н.С. Качуріна, М.І. Шередько. – ЛПІ, 1991. – 64 с.

7. Справочник химика. Т. 1-5. – М. – Л.: Госхимиздат, 1963. – 1072 с.

8. Булдаков А.С. Пищевые добавки: Справочник. —СПб: Ит, 1996. -240 с

Примечаний нет.

Виды адсорбентов для очистки воды 6352442 ( Контрольная работа, 16 стр. )
Виды химических элементов ( Контрольная работа, 7 стр. )
виробництво етилформіату ( Курсовая работа, 60 стр. )
Влияние физико-химических и химических факторов на развитие бактерий ( Контрольная работа, 17 стр. )
Во сколько раз возрастет скорость химической реакции при повышении температуры с 10 до 100 ° С, если при нагревании на 10° С скорость удваивается? н352422 ( Контрольная работа, 23 стр. )
Водный раствор хлорида железа (III) при длительном кипячении становится мутным. Поясните происходящее явление. ец3424 ( Контрольная работа, 6 стр. )
Вопрос 22. Объясните образование электрического заряда на поверхности белковой молекулы ( Контрольная работа, 16 стр. )
Вопросы к экзамену по химии 2005-14 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Вопросы к экзамену по химии ( Контрольная работа, 14 стр. )
Вопросы по химии ( Контрольная работа, 10 стр. )
Выразите в молях: а) 6,02 молекул С2Н2, б) 1,80*1024 атомов азота; в) 3,01*1023 молекул азота. Какова мольная масса указанных веществ?77 ( Контрольная работа, 10 стр. )
Вычисление молярной массы эквивалента, молярной и относительной атомной массы металла 354 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Вычисление молярной массы эквивалента, молярной и относительной атомной массы металла ( Контрольная работа, 13 стр. )
Вычисление эквивалентной массы, мольной массы и атомной массы металла. Электронные формулы атомов элементов ( Контрольная работа, 12 стр. )
Вычисление эквивалента, молярной массы эквивалентов кислоты и ее основности ( Контрольная работа, 17 стр. )
Вычисление эквивалентной массы оксида металла ( Контрольная работа, 14 стр. )
Вычислите в молях: а) 6,02 ?1022 молекул С2Н2; б) 1,80 • 1024 атомов азота; в) 3,01 ?1023 молекул NH3. Какова молярная масса указанных веществ? ( Контрольная работа, 5 стр. )
Гальванические элементы ( Курсовая работа, 41 стр. )
Где расположены в периодической системе самые сильные окислители? Дайте ответ исходя из представлений о строении атома 6еп ( Контрольная работа, 5 стр. )
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ( Реферат, 4 стр. )
ГЕОХИМИЯ МАГМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ( Реферат, 8 стр. )
Гидролиз сложного эфира XVa с сконцентрированной соляной кислотой привел к искомомой Лактонкарбоновой кислоте XVI, которая легко кристаллизовалась. Ее структура является определяется числами анализа такими как спектр IR. (1785 см -1, ?-лактон, 1705 см - ( Курсовая работа, 33 стр. )
Групповой реагент - гидроксид натрия или калия. Аналитические реакции катионов магния Mg 2+. 0-7 ( Курсовая работа, 52 стр. )
Групповой реагент - гидроксид натрия или калия. Аналитические реакции катионов магния Mg 2+. 547756445 ( Контрольная работа, 8 стр. )
Групповой реагент - NH4OH в избытке 2767895 ( Контрольная работа, 24 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤