» Главная  » Литература  » Бондарівна" Івана Карпенка-Карого (Украина)

Вступ. 3

1. Обставини створення п'єси. "Бондарівна" - початок творчого шляху Івана Карпенка-Карого. 4

2. Особливості будови п'єси, її сюжетної лінії та характеристик героїв. 7

3. Ідеї та проблеми твору. п'єси 11

Висновки. 15

Використана література: 16

П'єса "Бондарівна" була написана у 1884 році видатним українським драматургом Іваном Карповичем Тобілевичем (сценічний та літературний псевдонім - Іван Карпенко-Карий). Це був період бурхливого розвитку українського театру. На Україні існувало декілька професійних театральних труп, в яких грали українські актори, й причому тематика їх постанов була також суто українською ("Наталка-полтавка", "Москаль-чарівник", "Кум-мірошник" і т.п.). Публіка на Україні дуже схвально оцінювала українські вистави: вони були яскравими, включали до себе багато народних пісень та танців. Герої цих творів були дотепні, винахідливі, багаті на внутрішню красоту люди. Але наприкінці ХІХ століття український театр став потребувати написання нових творів для сцени, тому що деякі популярні твори українських драматургів ішли на сцені більш як 50 років. Іван Карпенко-Карий був одним із тих авторів, які значно збагатили репертуар української сцени, наповнили драматичні твори новим соціальним змістом. За словами І.Франка, "він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література та якому щодо ширини і багатства творчості, артистичного викінчення і глибокого продумання тем, бистрої обсервації життя та ясного і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних драматургів те тільки Росії, але й інших слов'янських народів".

П'єса "Бондарівна" була найулюбленішим твором Карпенка-Карого. Вона різко відрізняється від інших його драм і у творчості письменника займає окреме місце. Не дуже щаслива була сценічна доля п'єси: незважаючи на успіх при перших виставах (1885), "Бондарівна" потроху зійшла з театральної сцени - життя кінця ХІХ століття вимагало вже не "романтичних казок", а творів, що глибоко аналізували стан суспільства, наштовхували глядача на вирішення питання "Що робити?". Надана робота розповідає про умови та обставини створення Іваном Карпенком-Карим "Бондарівни", особливості цього твору та значення п'єси в театральному процесі того часу.

1. Історія української літератури - К., Наукова думка, 1987., т.1., с.432-442

2. Карпенко-Карий І. Драматичні твори у 3-х т., К., 1985, т.1, с.108 -146

3. Франко І. Збірник творів у 50-ти т. К., 1982, т.37, с.374

4. Спогади про Карпенка-Карого (збірник сучасників І.Карпенка-Карого) - К., Мистецтво, 1987., с.71 - 84

5. Сидоренко Г. Як читати й розуміти художній твір. К., 1988, с.12-34

Примечаний нет.

Биография и творчество американского писателя К. Сэндберга ( Реферат, 21 стр. )
БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО И.Е.РЕПИНА ( Курсовая работа, 33 стр. )
БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО И.Е.РЕПИНА 2003-34 ( Курсовая работа, 34 стр. )
Биография Ломоносова ( Реферат, 24 стр. )
Биография Марины Ивановны Цветаевой ( Реферат, 9 стр. )
Биография Ф.М. Достоевского екц24211 ( Контрольная работа, 23 стр. )
Биография Фадеева Р.А ( Реферат, 24 стр. )
Бондарівна" Івана Карпенка-Карого (Украина) ( Реферат, 16 стр. )
Борис Константинович Зайцев 7754 ( Контрольная работа, 21 стр. )
Борис Пастернак и его влияние на развитие и становление русской литературы ( Реферат, 25 стр. )
В душный терем литературы русского зарубежья Набоков ворвался освежающим вихревым сквозняком 5е322 ( Контрольная работа, 28 стр. )
В чём необычность героя поэмы "Демон"? В чём актуальность прочитанного вами произведения современной литературы ( Контрольная работа, 10 стр. )
В. Распутин "Пожар" ( Реферат, 9 стр. )
В.А.Жуковский - Колумб русского романтизма ( Курсовая работа, 22 стр. )
Верлибр в русской поэзии ( Реферат, 21 стр. )
Ветхий завет как памятник иудейской культуры ( Реферат, 11 стр. )
Вечность в романе М.Булгакова "Мастер им Маргарита" к341311 ( Контрольная работа, 12 стр. )
Взаимодополняемость добра и зла в "Мастере и Маргарите" ( Реферат, 25 стр. )
Взаимоотношения личности и толпы в романах Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого ( Контрольная работа, 28 стр. )
Виды и функции параллелизма в рассказах Д.Лондона ( Курсовая работа, 28 стр. )
Виктор Гюго ( Реферат, 16 стр. )
Виктор Гюго 2008-16 ( Реферат, 16 стр. )
Вильям Шекспир ( Реферат, 15 стр. )
Влияние творчества Александра Блока на поэзию Анны Ахматовой ( Реферат, 28 стр. )
Влияние творчества Александра Блока на поэзию Анны Ахматовой Поэма без героя ( Курсовая работа, 28 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤