» Главная  » Политология  » Теорія влади та владних відносин (Украина)

Вступ 3

1. ЗАРОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ І СУТНІСТЬ ВЛАДИ 4

2. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЛАДИ 7

3. ВЛАДА ТА ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ В СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 10

Висновки 13

Література 14

Поняття влади є одним із центральних у політології. Воно дає ключ до розуміння політичних інститутів, політичних рухів і самої політики. Визначення поняття влади, її сутності та характеру має найважливіше значення для розуміння природи політики та держави, робить можливим виокремлення політики й політичних відносин з усієї сукупності соціальних відносин. Влада - це основний елемент, що зв'язує політичну систему суспільства в одне ціле. Саме влада визначає природу і стійкість політичної системи, виражає волю соціальних суб'єктів. Ця воля здійснюється як обов'язкова, публічна, що підкорює собі всіх членів суспільства.

Спроби створити певну теорію влади та розібратися в її парадоксах і механізмах були зроблені ще в ранніх періодах політичної історії Індії, Китаю і Греції. З часом атрибути та складові влади піддавалися все більшому аналізу з боку науковців, політиків, державних діячів. Розвиток теорії влади залежав від інтенсивності політичних процесів, які відбувалися з становленням держави як суб'єкта політики.

У даній роботі розглядаються напрацювання теоретиків минулого та сучасності стосовно походження влади та владних відносин, а також про їх основні концепції стосовно цього явища.

1. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартишин О.В. История политических учений. - М., 1994. - 432с.

2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. - К., МАУП, 2003. - 424 с.

3. Бодуен Жан. Вступ до політології. - К., Основи, 1995. - 174 с.

4. Бурлацкий Ф.М. Загадка Макиавелли. - М., РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 350 с.

5. Бурлацкий Ф.М. Народ и власть. - М., Политиздат, 1986. - 182 с.

6. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології: Навч.посіб. - К., Знання, 1999. - 426 с.

7. Ерышев А.А.. История политических и правовых учений. - К., МАУП, 1998. - 115 с.

8. Краснов Б. И. Теория власти и властных отношений // Социально-политический журнал. - 1994. - №6. - С. 36 - 44.

9. Монтескье Шарль Луи де О духе законов / А. Матешук (пер.). - М., Мысль, 1999. - 292с.

10. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч.посіб. - К., Каравела, 2002. - 339с.

11. Політологічний енциклопедичний словник. - К., Генеза, 1997. - 395с.

12. Себайн Д., Торсон Т. Історія політичної думки. - К., Знання, 1996. - 426с.

Примечаний нет.

"Государство Платона". "Политика" Аристотеля ( Курсовая работа, 30 стр. )
"Государство" Платона ( Контрольная работа, 9 стр. )
"Грузино-абхазский конфликт" ( Курсовая работа, 40 стр. )
"ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ РОЛИ МСУ В РАЗВИТИИ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ" ( Дипломная работа, 76 стр. )
"Политики 90-х годов, их судьбы" нуе323 ( Контрольная работа, 15 стр. )
"Политическая культура России и США" ( Реферат, 15 стр. )
"Политическая карта мира как геополитечекая категория" н63522 ( Контрольная работа, 15 стр. )
"Политические партии, их происхождение, структура, типология, цели, социально-идеологические и политические функции партии. Партийные системы". ( Контрольная работа, 10 стр. )
"Политический портрет Б.Н. Ельцина" ну2342е ( Контрольная работа, 19 стр. )
"Полномочный представитель Президента Российской Федерации" е542411 ( Курсовая работа, 54 стр. )
"Сравнительный анализ политической культуры: Запад-Восток-Россия" ( Контрольная работа, 11 стр. )
"Теория общественного договора" ( Реферат, 17 стр. )
"Укажите, что Вы понимаете под процессом глобализации": Глобализация - процесс роста международного обмена независимой от границ мировой экономики. н96 ( Контрольная работа, 9 стр. )
"Цивилизация и культура" ( Контрольная работа, 18 стр. )
"Четвертая власть" как социологическая категория ( Контрольная работа, 21 стр. )
"Экологическая политика администрации Б.Клинтона". ае45п ( Контрольная работа, 9 стр. )
"Я В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОРДИНАТ" ( Контрольная работа, 20 стр. )
. Можно ли считать, и если да, то в какой мере, что государство в своей деятельности выражает интересы всех групп и слоев общества? Дайте краткое обоснование своего ответа. ( Контрольная работа, 11 стр. )
. Взаимодействие де Голля и Черчилля е3аавв ( Контрольная работа, 27 стр. )
. Источники мусульманского права нец52 ( Контрольная работа, 22 стр. )
. К системе способов конституционно - правового регулирования общественных отношений относят...5474 ( Контрольная работа, 10 стр. )
. Лидерство: понятие, сущность, типология п576 ( Контрольная работа, 15 стр. )
. Методологические принципы политологии кц42422 ( Дипломная работа, 256 стр. )
. Основы федеративного устройства России ( Контрольная работа, 15 стр. )
. Особенности принципа разделения властей в Великобритании… Роль парламента в ФРГ ( Контрольная работа, 24 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤